toansystem

Mua Sol khi giá break out 20$ thành công

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Đề xuất độc lạ: “Ethereum là giải pháp layer 2 cho blockchain Solana”
Vào ngày 2/7, Yakovenko chia sẻ suy nghĩ của mình trong một loạt các tweet, đề xuất khái niệm biến Ethereum thành giải pháp layer 2 cho Solana thông qua các cầu nối cross-chain một chiều. Cách sắp xếp này sẽ cho phép chủ sở hữu token SOL trên blockchain Ethereum chuyển đổi tài sản của họ trở lại Solana một cách an toàn.
----------
Chú ý: Đây chỉ là góc nhìn cá nhân không phải là lời khuyên đầu tư, tiền là của bạn và lời lỗ cũng là của bạn nên hãy cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.