BINANCE:SOLUSDT.P   SOL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Kịch bản tháng 5 cho Sol, một blockchain NFT đình đám 1 thời.

💰 #SOL đang hoàn thành mô hình nêm mở rộng giảm dần hàng ngày👀
Tìm kiếm sự kiểm tra lại mức kháng cự của mô hình và nhiều khả năng tăng giá hơn nếu chúng ta bứt phá📈

hung
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.