MorganLee_SPX

Chứng khoán Mỹ 10/05/2022: SPX đã lấp xong Gap đang ở vùng hỗ tr

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Buy Spx 3960
STL 3935
TP 4000- 4100- 4200- 4300 kì vọng lên lại 4400
Spx sẽ giảm về vùng 3950-3960 sau đó sẽ điều chỉnh đi lên.kì vọng hỗ trợ này giữ được nếu thủng 3940 thì dự là có panic sell về 36xx.
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.