LiteForexVN

Giao Dịch Theo Mẫu Hình Tam Giác Kết Thúc Trên SP500 | LITEFOREX

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500

Theo quan sát trên biểu đồ H1, chúng ta có thể thấy SPX SP500 đã hình thành mẫu hình tam giác kết thúc Ending Diagonal từ đầu tháng 2 theo lý thuyết sóng Elliott.
Với mẫu hình này, chúng ta có thể tiến hành giao dịch như sau:
Thức hiện lệnh bán tại mức giá hiện tại, điểm dừng lỗ tối đa ở trên mức cao nhất trong gần đây (vùng giá 3400), mục tiêu chốt lời tiềm năng tại vùng hỗ trợ 3325.
LƯU Ý:
>> Chiến lược dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, hãy phải chú ý theo dõi, tùy chỉnh phù hợp để có thể tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường phù hợp hoặc giảm thiểu rủi ro khi điều kiện thị trường thay đổi.
>> Bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.
>> Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu trong giao dịch và đầu tư tài chính.
---------------------------
Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công và hiệu quả!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.