GKFXPrimeVN

chiến thuật giao dịch SP500

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 trang trên đà phục hội trong ngắn hạn, Các thông tin hiện tại chưa nhiều, nhưng tâm lý nhà đầu tư lạc quan hôm trước

Tìm sell quanh 2935, stop 2941, mục tiêu 2905
Tìm buy quanh mức 2900, stop 2890, mục tiêu 2935

Lưu ý hôm này có bài phát biểu của chủ tịch Fed Jay Powell, Thị trường có thể biến động mạnh.

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.