GKFXPrimeVN

Kịch bản cho Sp500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
chỉ số SP 500 đã test hoàn thành lần 3 và đang tạo mô hình 3 đỉnh
kịch bản cho SP500 lúc này là thiên về hướng short cho chỉ số này
mục tiêu có thể là đáy cũ vùng giá từ 2600-2600
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư tự cân nhắc vôn của mình và vào lệnh hợp lý
Cảm ơn.