GKFXPrimeVN

Nhận định chiến lược SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Sau phiên thứ sáu giảm mạnh, hiện tại chỉ số này đang phục hồi lại.
Canh short ở vùng giá 2620 - 2650
mục tiêu : 2550
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc để quản trị rủi ro.