GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang thể hiện cấu trúc giảm, khi thị trường không lạc quan vào việc hoãn thuế của Mỹ đối với hàng hóa trung quốc

Tìm sell quanh 2860, stop 2870, mục tiêu 2800

Đ6ay là quan đểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.