Tony_Gao

Chiến lược cho S&P 500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số S&P 500 cho trên khung Daily cho chúng ta tín hiệu bán xuống quá đẹp mục tiêu như hình