Tony_Gao

Chiến lược cho S&P 500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số S&P 500 cho trên khung Daily cho chúng ta tín hiệu bán xuống quá đẹp mục tiêu như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.