Thaiteamtrader

Ý tưởng giao dịch #SP500 khung H4 trên xu hướng tăng ngắn hạn

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
#SP500 trên biểu đồ 4h sau khi kiểm tra hỗ trợ hàng tuần tại cấu trúc 3840 đã bắt đầu một loạt các đỉnh cao hơn cao hơn đáy cao hơn di chuyển.
Giá đã thử nghiệm một vài lần mức 4000 đã thoái lui trên vùng hỗ trợ trước đó chính xác tại mức thoái lui 50% và hiện đang tìm kiếm một sự phá vỡ tiềm năng.
Tôi sẽ đợi phiên thị trường EU và theo dõi hành động giá để biết khả năng phá vỡ có thể xảy ra trong phiên Mỹ và tôi sẽ tìm kiếm một lệnh mua đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.