DucQuanEW

SPX500 (Elliottwave Forecast)

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SPX500 (17/5/2020)

Sẽ tiếp tục giảm trong hôm nay để hoàn thành sóng c điều chỉnh. Sau đó tiếp tục tăng.