GreencapInvestmentFund

SPX500 - Đà tăng trở lại ?!?!

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG:

Sau những ngày tụt dốc mạnh mẽ, phá vỡ đường kênh xu hướng và vùng hỗ trợ 2849-2881 và tiếp tục lao đến vùng hỗ trợ 2723 - 2686. Ở đây, giá đã nhiều lần bị đẩy lên, tạo ra một cây nến có bóng dưới dài, và hôm qua đã hình thành một cây nến bật tăng mạnh mẽ 700 pips.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Đã có rất nhiều dấu hiệu quay đầu cho SPX500 khi chạm đến vùng hỗ trợ 2723 - 2686. Tiếp tục những ngày tới là những kì vọng tăng cho SPX500 .

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH:

Các nhà đầu tư nên chờ đợi mua khi giá hồi về 2767 hoặc một đợt tăng mạnh mẽ bức qua vùng 2819, kết hợp với hành động giá để có tỷ lệ chính xác hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.