GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch sp500

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
chỉ số SP500 vẫn chưa bức phá qua mức 2940, lực tăng đang yếu dần
tìm sell quanh mức 2936, stop 2942, mục tiêu 2900

tìm buy quanh mức 2900, stop 2890, mục tiêu 2935

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.