GreenCapAlpha247

SPX500 - HIỆU ỨNG THÁNG 9

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cập nhật thị trường: Từ đầu tháng 9 đến nay, SPX500 liên tục xuất hiện những cây nến giảm mạnh liên tiếp và thử lại vùng 2876 - 2862. Và ngày hôm qua, SPX500 đã có chiều hướng tăng trở lại khi xuất hiện cây nến tăng đột biến sau khi thử về vùng hỗ trợ này.

Phân tích thị trường: Cùng tháng 9 của các năm trước, SPX500 luôn có những đợt giảm liên tục. Chính vì thế chúng ta cũng cần phải thận trọng khi giao dịch cặp này. Nhìn chung về kỹ thuật, SPX500 vẫn còn nằm trong xu hướng tăng tốt và đợt giảm mạnh vừa rồi chỉ là đợt hồi giá trong đà tăng mạnh.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có thể tìm điểm Buy (dựa vào price action) khi giá còn nằm gần vùng Hỗ Trợ 2876 - 2862.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.