GreencapInvestmentFund

SPX500 - Sụp đổ ??!! Không

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG:

Sau khi vượt qua vùng kháng cự 2721 - 2685 SPX500 vẫn còn sức tăng rất mạnh mẽ và điều này được thể hiện qua các cây nên tăng dài và đang dần tiến về cùng kháng cự 2794 - 2821.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Trong vài ngày sắp tới SPX500 sẽ tích lũy trong đường ống 2794 - 2722 một thời gian ngắn và bức phá lên vùng kháng cự 2795 - 2822 vào tuần sau.

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH:
Các nhà đầu tư có thể mua ở bất kì giá nào gần vùng hỗ trợ 2722 và chốt lời an toàn ở vùng kháng cự 2794.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.