GreencapInvestmentFund

SPX500 - Sụp đổ ??!! Không

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG:

Sau khi vượt qua vùng kháng cự 2721 - 2685 SPX500 vẫn còn sức tăng rất mạnh mẽ và điều này được thể hiện qua các cây nên tăng dài và đang dần tiến về cùng kháng cự 2794 - 2821.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Trong vài ngày sắp tới SPX500 sẽ tích lũy trong đường ống 2794 - 2722 một thời gian ngắn và bức phá lên vùng kháng cự 2795 - 2822 vào tuần sau.

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH:
Các nhà đầu tư có thể mua ở bất kì giá nào gần vùng hỗ trợ 2722 và chốt lời an toàn ở vùng kháng cự 2794.