GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 có phiên hồi khá mạnh từ mức thấp, có khả năng lại tiếp tục tăng trong phiên hôm nay

Tìm sell quanh mức 2940, stop 2950, mục tiêu 2900

Tim buy quanh mức 2900, mục tiêu 2940, stop 2890
hoặc buy breakout khi giá phá vỡ đỉnh cũ 2940, mục tiêu 2960
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh