GreencapInvestmentFund

SPX500 THIẾT LẬP KỶ LỤC MỚI VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Sau khi phá được đỉnh trước đó, được thiết lập vào ngày 29 tháng 8, SPX500 đã tạo ra một kỷ lục mới khi cao hơn đỉnh cũ 270 pip.

Điều này sẽ tiếp tục tạo động lực cho chỉ số chứng khoán S&P500 sẽ tăng trong vài ngày tiếp theo.

Nhận định, thị trường sẽ hồi về hỗ trợ mới 2913 để xác nhận, ở đây ta có thể theo dõi và định lượng được sức mạnh của vùng sự kiện này. Nhưng nếu thất bại, giá của SPX500 có thể sẽ quay về khu vực hỗ trợ 2849 - 2870.

Ý tưởng giao dịch: Chờ Mua khi có bất kỳ dấu hiệu hành động giá ủng hộ xu hướng Tăng trên D1 và H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.