OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SP500 đang rất bulish tren khung tg ngày. Trên khung tg h4 giá đã hồi về không quá mạnh tạo điều kiện cho 1 cú buy pullback nếu signal xuất hiện. stay tune!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.