GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Các thông tin hiện tại đang hỗ trợ đà tăng giá của chứng khoán, trên biểu đồ kỹ thuật sp500 đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy giá 2910, stop 2899, mục tiêu 2940

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch