binancash

Trong kỹ thuật phân tích CK cái gì quan trọng nhất?

Đào tạo
NASDAQ:SQQQ   ProShares UltraPro Short QQQ
Trên TradingView hàng nghìn kỹ thuật được tạo ra nhưng chung quy lại chỉ xoay quanh SMA (hoặc EMA) và VOLUME. Thường tôi sử dụng EMA hơn SMA.

Vậy chỉ cần nhìn EMA và VOLUME là có thể chơi được chứng khoán?

Có thể khẳng định đúng mà không đúng? Vì sao khẳng định kiểu 2 hàng như thế. Bởi lẽ:
  • Thị trường chứng khoán cũng như crypto phần lớn bị ảnh hưởng bởi news do vậy các chỉ số kỹ thuật chỉ là tham khảo
  • Nếu thị trường ổn định thì có thể nhìn di chuyển của EMA là có thể chơi được.

Với 2 điều trên thì tuỳ theo tình hình mà người chơi có thể dùng EMA để chơi hoặc theo trend news.
Ở đây bỏ qua yếu tố news (tốt hay xấu) thì tôi bàn về thị trường ổn định thì dựa vào EMA. Khi nhìn vào EMA nếu đang cross up thì chắc chắn giá tăng và người chơi có thể dựa vào đó để biết thời điểm vào.

Có rất nhiều thuật toán được tạo ra nhưng tất cả dựa vào EMA và VOLUME do vậy với người chơi họ không cần biết nhiều về các thuật toán mà chỉ cần để ý tới EMA và VOLUME là được.
Tôi thường sử dùng EMA5 cross EMA10 để tham khảo.

Tóm lại, thị trường CK hay crypto thì dựa vào news còn các chỉ số kỹ thuật là tham khảo vào trong kỹ thuật với người mới thì chỉ cần để ý EMA5 cross up EMA10 là được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.