nguyenvanphuc1984

SRMUSDT- D1 CHUẨN BỊ BREAKOUT.

Giá lên
BINANCE:SRMUSDT   None
Sóng điều chỉnh đã xong, chuẩn bị breakout. Chốt lời, lỗ theo Fibo trên hình.
Các bạn có ý kiến trao đổi xin comment bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.