Phamdong1969

SRM đã đi tới gần cuối tam giác cũng cố xu hướng.

Giá lên
FTX:SRMUSDT   Serum / USD Tether
670 lượt xem
3
Sau khi tạo đỉnh tại vùng 3.7$ SRM đã điều chỉnh gần 100% giá trị của chu kỳ tăng trước đó.
Mô hình giá đang đi tới cuối một tam giác cũng cố xú hướng.
Rất có thể SRM sẽ tăng trờ lại trong thới gian sắp tới!