BINANCE:SRMUSDTPERP   SRM / TetherUS PERPETUAL FUTURES
70 lượt xem
4
SRM chuẩn bị moon. Có thể đặt stl xa hơn cho an toàn.

Bình luận