HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Một năm qua SSI có đợt sóng tăng không ngừng, lợi nhuận cao nhất kiếm được khoảng 265% nếu theo tín hiệu chỉ báo từ 08/09/2020.
Hôm nay đường D1 của Future Carrera bắt đầu chuyển xám rồi anh em nào đang giữ SSI chú ý nhé vì có khả năng rủi ro!!!!!!
Hoặc anh em có thể ôm tiếp chứ mình té trước nhaaa. Cứ chờ chỉ báo chuyển xanh đã rồi tính sau!

Chúc các bro có một ngày giao dịch vui vẻ 😊

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.