ChungKhoanVietMy

#SSI - Có thể giảm điều chỉnh 15% trước khi tăng tiếp tục

Giá xuống
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
#SSI - Có thể giảm điều chỉnh 15% trước khi tăng tiếp tục
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
--------------
- Doanh thu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tăng 34,99 % trong năm 2020 so với năm 2019.
- Tỷ lệ nợ/tài sản của SSI trong năm 2020 tăng 11,20 % so với năm 2019.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tài sản ngắn hạn, nợ,... cũng tạm ổn.
- Hệ số lợi nhuận năm 2020 đạt 13%, cũng khá tốt.
=> Báo cáo vẫn ổn, không vấn đề.

💹 Biểu đồ:
Xu hướng dài hạn và trung hạn đang tăng tốt, hiện tại giá đang phá khỏi mô hình tam giác tích lũy và đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn về vùng 26.500.

- Chúng ta có thể cân nhắc việc bán bớt 1 phần cp chờ giá điều chỉnh về vùng 26500, có thể mua thêm.