HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Giá đang ở vị trí gần cuối nêm giảm, khả năng cao trong thời gian tới giá phá nêm và đi lên mức giá 24-26, có thể chia vốn và mua dần với giá hiện tại.
1 kèo mua đầu tư trung và dài hạn cho SSI có vẻ ổn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.