hungvtm

Chiến lược giao dịch SSI - Công ty Chứng khoán Sài Gòn

Giá lên
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Ngày 20/5 SSI đã có 1 nến breakout, với thanh nến lớn, volume cao.
- Về Ichimoku , cũng hỗ trợ cho thấy xu hướng tăng
- Nhưng giá hiện tại giá khá xa mây Kumo
- Và áp lực chốt lời ở vùng 40000
- Nên nhận định tuần tới, SSI sẽ đi ngang trong range từ 37000 - 40000
- Chiến lược mua:
+ Mua 1/3 ở giá hiện tại
+ Mua 1/3 ở 37000
+ Mua 1/3 khi break mạnh mẽ ở 40000
Giao dịch đang hoạt động: - Chúc mừng mọi người ai đã mua theo mình
- Tiếc là giá không về 37000 để mua thêm 1/3, coi như mua được 2/3.
- Mọi người cứ tiếp tục nắm giữ, giá có thể lên đến 49000.
- Mua mới thì tùy mọi người, vì hiện tại khá gần vùng 43500, theo nhận định của mình - có thể là vùng xảy ra rung lắc, hoặc đi ngang quanh vùng này rồi mới tiếp tục đi lên
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận