ArthurZeta

Chiến lược giao dịch SSI - Công ty Chứng khoán Sài Gòn

Giá lên
ArthurZeta Cập nhật   
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Ngày 20/5 SSI đã có 1 nến breakout, với thanh nến lớn, volume cao.
- Về Ichimoku, cũng hỗ trợ cho thấy xu hướng tăng
- Nhưng giá hiện tại giá khá xa mây Kumo
- Và áp lực chốt lời ở vùng 40000
- Nên nhận định tuần tới, SSI sẽ đi ngang trong range từ 37000 - 40000
- Chiến lược mua:
+ Mua 1/3 ở giá hiện tại
+ Mua 1/3 ở 37000
+ Mua 1/3 khi break mạnh mẽ ở 40000
Giao dịch đang hoạt động:
- Chúc mừng mọi người ai đã mua theo mình
- Tiếc là giá không về 37000 để mua thêm 1/3, coi như mua được 2/3.
- Mọi người cứ tiếp tục nắm giữ, giá có thể lên đến 49000.
- Mua mới thì tùy mọi người, vì hiện tại khá gần vùng 43500, theo nhận định của mình - có thể là vùng xảy ra rung lắc, hoặc đi ngang quanh vùng này rồi mới tiếp tục đi lên
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.