HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SSI là cty chứng khoán hàng đầu, sau chi chia tách cổ phiếu giá đã hấp dẫn hơn rất nhiều, đây là giai đoạn cần thiết để SSI điều chỉnh và tích lũy trước khi có lợi nhuận hết Quý 4. Hã kiên nhẫn chờ đợi để gom hàng, hi vọng SSI sẽ điều chỉnh sâu hơn cho ae có cơ hội gom tốt hơn!CHúc tuần mới vui vẻ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.