HoangMinhchannel

STB xuất hiện tín hiệu thoát khỏi vùng tích luỹ

Giá lên
HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Sau khi vượt khỏi vùng đỉnh 31.6 - 32, STB đã có hơn 2 tuần tích luỹ quanh khu vực đỉnh này và đang có dấu hiệu tích luỹ cầu trong ngắn hạn.

Hiện tại nhiều khả năng sóng ngân hàng sẽ quay trở lại trong Q1/2022 khi nhiều cổ phiếu ngân hàng đang có dấu hiệu tạo đáy và gia tăng về khối lượng mua vào, trong đó có STB .

Có thể cân nhắc mua vào với mức Target là 37.05 - 37.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.