trinhhoangson362012

[phowallviet.vn] #STB giá phá vỡ biên trên, đang quay lại test

HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
STB giá đã thoát khỏi biên trên hộp, đang quay lại test lại vùng hỗ trợ, đợi giá break khỏi đường xu hướng trên hộp xuất hiện cây nến tăng + khối lượng > trung bình 20 ngày rồi vào lệnh mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.