nguyendbach

STK đang nằm trong trend tăng

HOSE:STK   CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
Dù đã tăng giá được một thời gian nhưng khả năng trend tăng vẫn còn được duy trì một thời gian nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.