nguyendbach

STK đang nằm trong trend tăng

HOSE:STK   CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
Dù đã tăng giá được một thời gian nhưng khả năng trend tăng vẫn còn được duy trì một thời gian nữa.