ngovando86K

AI DAM MUA STORMETH....LỢI NHUẬN KỲ VỌNG 20%...xua hướng mua

đường ema50 vừa cắt ema200,ở khung nến 4h,ema25 trend tăng(up)đã cắt qua ema100
mây kumo tăng,đường giá vừa chạm tenkansen(đường màu xanh)...nên sẽ bật lên..nến 4h cũng là HAMMER - NẾN BÚA