ngovando86K

AI DAM MUA STORMETH....LỢI NHUẬN KỲ VỌNG 20%...xua hướng mua

đường ema50 vừa cắt ema200,ở khung nến 4h,ema25 trend tăng(up)đã cắt qua ema100
mây kumo tăng,đường giá vừa chạm tenkansen(đường màu xanh)...nên sẽ bật lên..nến 4h cũng là HAMMER - NẾN BÚA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.