GameonVentures

STRAT, Sóng hồi sóng 4 nhanh chóng

STRAT dường như chưa hết sóng hiệu chỉnh dài hạn, trong ngắn hạn STRAT đang có xu hướng kiểm lại các vùng Fibonacci để bắt đàu kiểm đáy lần nữa
Lưu ý vùng giật S&T có thể là đã kết thúc khu vực hiệu chỉnh dài hạn này, nên chúng ta cần theo dõi chặt chẽ ở vùng đánh dấu