GameonVentures

STRAT - H4 - Quá trình chuẩn bị cho một sóng tăng

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
Dạo này mình lười viết bài, đơn giản vì hình như ít người đọc. Có lẽ mọi người quen nhìn chart cũng hiểu được là đủ rồi.
Thực sự mình đánh giá việc đọc bài phân tích quan trọng hơn chart, bởi chỉ có đọc bài phân tích thì chúng ta mới hiểu ý đồ của người vẽ, xem họ đang phân tích xu hướng như thế nào.
Với biểu đồ này chắc bạn cũng biết điểm EP, TP hay SL ở tại đâu, mình sẽ không phân tích thêm. Chỉ có điều muốn nói với bạn trong một xu hướng lợi nhuận tăng dần nghĩa là rủi ro cũng lớn dần.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Xin cám ơn!
Bình luận:
Tp done, không giao dịch tiếp với mã này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.