Ninh-Do

Strat ngắn hạn

Với sóng Strat nhịp này mình đánh giá đã chạy 4 nhịp và còn 1 sóng 5 khoảng 10%
-Buyzone: 281x-283x
-Sellzone: Như hình
-Stoploss: 2790