anhnd1

SUGARUSD - Bán trên H4

Giá xuống
OANDA:SUGARUSD   CFDs Đường
Giá: D1 xu hướng tăng rất gấp nhưng đang gặp kháng cự H4 đà tăng đang yếu => Throwback
RSI: D1 quá bán rất sâu, H4 cho xu hướng giảm
Bán theo sóng hồi trên H4 với Target 0.12372, Stoploss: 0.13416
R/R ~ 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động: Đã đi được 1/2 TP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu quá nhanh và đẹp