Bebicon

Dấu hiệu tăng trưởng đầu tiên của SUN.IO ( 12.10.2020)

Giá lên
BINANCE:SUNUSDT   SUN / TetherUS
RSI và MACD đã cho tín hiệu phân kì , vùng 13-14 khá là thích hợp cho việc HOLD TO DIE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.