Phamdong1969

Sushi đang hình thành mô hình Parabol

Giá lên
BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
Giá sushi đang tạo mô hình parabol Mục tiêu khi phá vỡ 3.1$ lên trên sẽ chinh phục 4,7$ và 8,8$
Nếu giá bẻ gãy mô hình thì sẽ rớt lại vùng 1.9$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.