atm_analytics

Mình vẫn đang có cái nhìn vô cùng tích cực về tương lai của SUSH

BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
Sushi Khung D1 đang hình thành phân kỳ đáy (khi giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI lại tao đáy cao hơn đáy cũ), đây là dấu hiệu cho thấy lực bán đã suy yếu và bắt đâu có lực mua trở lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.