BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
SUSHIUSDTPER - 1H.
TERM : SHORT-TERM.
INDICATORS USED : Ichimoku , Fibo, Fibo extension.
ENTRY : LONG.
ANALYST : Price action đang chạm mức FIBO 382 (15.8931) của vùng dao động lớn. Đây cũng là vùng mở rộng 1.618 của nhịp truy hồi trước đó. Ngoài ra đây cũng là nơi giao thoa dạng phẳng của mây KUMO và đường KIJUN.
TARGET : 16.2
STOPLOSS : 15.6960