BINANCE:SUSHIUSDT.P   SUSHI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
SUSHIUSDTPER - 1H.
TERM : SHORT-TERM.
INDICATORS USED : Ichimoku, Fibo, Fibo extension.
ENTRY : LONG.
ANALYST : Price action đang chạm mức FIBO 382 (15.8931) của vùng dao động lớn. Đây cũng là vùng mở rộng 1.618 của nhịp truy hồi trước đó. Ngoài ra đây cũng là nơi giao thoa dạng phẳng của mây KUMO và đường KIJUN.
TARGET : 16.2
STOPLOSS : 15.6960
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.