NhatHoang_DataAnalysis

SXP USDT hướng về 4usd

Giá lên
BINANCE:SXPUSDT   SXP / TetherUS
- Đây cũng là một altcoin đã mở sóng được bơm. Hy vọng sẽ sớm cán vùng 4usdt để có thể quay vòng vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.