TungDuong1

SXP Long 0.266 tp 0.31 sl 0.257

Giá lên
BINANCE:SXPUSDT   SXP / TetherUS
H1 đã xuất hiện các đáy + RSI cao dần
1 bộ nến đảo chiều tại fibo 0.382
RSI đã phá trend giảm ngắn hạn
kì vọng hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.