ngoctt283

BCTUSDT điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:SXPUSDT   SXP / TetherUS
Hiện nay BTC đã duy trì tăng liên tục
Những người lạc quan tin rằng nó tiếp tục tăng
Tuy nhiên quan điểm cá nhân của mình để BTC tăng tiếp bắt buộc phải có điều chỉnh
Mình dự đoán BTC sẽ có chuỗi 2-3 ngày giảm từ hôm nay
Ngưỡng 39-40k, sau đấy tiếp tục tăng lại

pS: Quan điểm cá nhân ko phải lời khuyên đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.