BITTREX:SYSBTC   SysCoin / Bitcoin
sự tăng giá mạnh mẽ này với mục đích gì ?