TrongLe

2 Đáy

Giá lên
HNX:TAR   TRUNG AN HI-TECH F
34 lượt xem
0
Mô hình 2 đáy đã phá vỡ, giá mục tiêu 43k
goodluck