NamHenry

TCB: còn nhiều thứ đợi chờ phía trước.

NamHenry Cập nhật   
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Tâm Lý:
Khi có quá nhiều thứ bối rối chạm vào trenline bên dưới, tâm lý nhà đầu tư lúc này mong ngóng kì vọng giá bật lên, nhưng chẳng may đường giá lỡ đâm xuyên qua trendline dẫn đến tâm lý chung là Khá Lo Sợ.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ lúc này bắt đầu hoảng sợ, không dám mua chỉ cố bán hết để mang tiền về. Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ còn động thái cố xả để tránh mất thêm tiền => tay to bắt đầu vào mùa sale off " Cắt lỗ để tồn tại Dại Gì mà không mua"
PTKT:
- Khu vực hiện tại đang hình thành Phân Kì trên khung H4 và D1 : Lực mua vào yếu hơn Lực Bán Ra nên đường giá vẫn lặng lẽ đi xuống.
- Giá phá qua trenline, nằm dưới ema 89 -> thể hiện đà giảm ngày càng tăng.
=.=.=.=.=.=.=
có 2 vùng giá cần chú ý đến
1. 21.5 - 22.5: vùng giá đã phá qua cản
2. 17 - 19: vùng giá trị fibo ex 100.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.