LeeBK

TCB đã phá vỡ mô hình tam giác, sẽ bứt phá lên 62?

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
TCB đã tích lũy trong mô hình Ascending Triangle từ tháng Tám tới nay, và hôm nay chính thức bứt phá mô hình - xác nhận bởi nến Bullish trên đồ thị ngày. Điểm phá vỡ mô hình nằm trong độ dài 2/3-3/4 cạnh tam giác, do đó mô hình khá lý tưởng.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là 58.6, và nếu giá đi đủ biên độ mô hình thì có thể hướng lên vùng 62.

Phương án giao dịch có thể cân nhắc Risk/Return 1:1.5, cắt lỗ dưới trendline hỗ trợ.

Chúc cả nhà may mắn!
(Quan điểm mang tính tham khảo)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.