haivinhbuh

TCB sắp đạt đỉnh

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Khung W của TCB đang là xu hướng giảm, tuy khung D đã có sự hỗ trợ khiến giá tăng trở lại khi chạm biên dưới của đường trend giảm, nhưng sắp tới đây giá sẽ chạm vào đỉnh của đường trend giảm phía trên, có 2 kịch bản có thể xảy ra:
- Một là giá sẽ theo xu hướng cũ, sau khi chạm vào đường trend giảm, giá sẽ giảm theo những gì đã hình thành trước đó.
- Hai là nếu có đủ động lực, giá hoàn toàn có thể vượt qua đường trend giảm và bắt đầu xu hướng mới.
Khuyến nghị cho thời điểm hiện tại là các bạn nên chốt lời ở mức 23.7-24.2 để bảo toàn lợi nhuận, đợi tín hiệu tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.