HOSE:TCD   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
Trong khoảng thời gian tích luỹ trong biên 10.4 - 16.7, giá đã có tín hiệu vượt đỉnh trong ngắn hạn vào ngày 5 tháng 8, sau đó có khoảng thời gian tích luỹ tại vùng hỗ trợ mới này.

Hiện tại, tín hiệu bật tăng trở lại đã xuất hiện với cây nến Pinbar tương đối rõ ràng, chúng ta có thể mua vào với mức Target dự kiến là 21.4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.