Chungkhoan-DV

TCH đang pullback và giảm tiếp tục trong trung hạn

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Nhận định như trên biểu đồ !